ქვემო სვანეთში ახალი ბაღები და ბიბლიოთეკები გაიხსნება

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით, 2015 წლის 1 იანვრიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გვიმბრალაში, წანაშში, ბაბილში, ლასკადურაში, გულიდაში, ნანარში გაიხსნება ახალი საბავშვო ბაღები, ხოლო სოფლებში: ლესემაში, გვიმბრალაში, ნაცულში, შკედში, ფანაგაში, ლეუშერში კი – ბიბლიოთეკები.

ლენტეხში კონკურსები და ატესტაციები გამოცხადდა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და საკრებულოს აპარატში 81 შტატი დარჩება: 72 საშტატო ერთეული გამგეობაში, 9-საშტატო ერთეული საკრებულოს აპარატში. Continue reading ლენტეხში კონკურსები და ატესტაციები გამოცხადდა